Lai kļūtu par mūsu pastāvīgo klientu, jāaizpilda Klienta anketa. Parakstot šo veidlapu, Klients ne tikai piekrīt personas datu apstrādei, bet arī saņem pastāvīgas atlaides atkarībā no viņa statusa.

Poetica piedāvā atlaides:

KLIENTS

Regulārajam klientam ir atlaide

  • 10% visiem Make Up For Ever produktiem
  • 10% klientu kosmētikas produktiem
  • 10% visiem salona pakalpojumiem

no Klienta anketas aizpildīšanas brīža!

GRIMA MĀKSLINIEKS 

Profesionālam grima māksliniekam ir atlaide

  • 30% Make Up For Ever produktiem
  • 20% klientu kosmētikas produktiem

no Klienta anketas aizpildīšanas brīža, uzrādot diplomu / sertifikātu par profesionālās kvalifikācijas pabeigšanu un prezentējot portfeli ar darbiem (minimums 10 darbi ar grimu uz dažādiem klientiem)!

POETICA SKOLAS IZGLĪTOJAMAIS 

Poetica skolas izglītojamajam ir atlaide

  • 30% Make Up For Ever produktiem
  • 20% klientu kosmētikas produktiem
  • 10% kosmetologa pakalpojumiem

no Klienta pieteikuma veidlapas aizpildīšanas brīža un pierādījumu sniegšanas, ka viņš ir Poetica skolas students! (Pierādījums ir skolas sniegtais izglītojamo saraksts.)

GRIMA MĀKSLINIEKA/VIZĀŽISTA KURSA STUDENTS NO CITAS SKOLAS

Grima mākslinieka/ vizāžista kursa students no citas skolas saņem atlaidi

  • 20%  Make Up For Ever produktiem
  • 20% klientu kosmētikas produktiem

Turpmāk, lai saņemtu atlaidi par produktiem, Klientam ir jāsaka, ka viņš ir pastāvīgais klients un viņam ir atlaide, kā arī jāuzrāda jebkurš dokuments ar vārdu / uzvārdu un fotoattēlu. Tas var būt pase, ID. Salona administrators pārbauda Klienta datus datu bāzē un piemēro datubāzē norādīto atlaidi.

PIEZĪME 

Ja Klients norāda nepilnīgus datus vai nepiekrīt nevienam no paziņojumiem vai nenorāda saziņas līdzekli (SMS, E-pasts) - atlaide netiek piemērota!

Tāpat, ja uzvārds / vārds nav skaidri norādīts, pareizie dati netiks ievadīti klientu datu bāzē.