Poetica

VAKSĀCIJA AR PARASTO VASKU

 

 

 

Virslūpa

10 min

5 €

Zods

10 min  

5 € 

Paduses

līdz 20 min

10 €

Rokas

10 min

10 €

Bikini maliņas

līdz 40 min

12 €

Bikini pilns

līdz 60 min

22 €

Mugura

30 min

15 €

Kājas līdz celim

20 min

12 €

Kājas visā garumā

40 min

22 €